Lege-Oharra

 1. Webgune honen titularra DENDARI ELKARTEA SERVICIOS da
  • CIF: G48849483
  • Egoitza soziala: PLAZA MUGURU, S/N 48960 GALDAKAO (BIZKAIA)
  • Kontaktua:
   • Helbide elektronikoa: dendarielkartea@euskalnet.net
   • Telefonoa: 944570623
 2. Web-orri hau erabiltzeak erabiltzaile-izaera ematen dio hori egiten duenari, eta berekin dakar lege- ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzea. Erabiltzaileak web honetan sartzen den bakoitzean irakurri beharko ditu baldintza horiek, aurrerantzean aldatu egin baitaitezke. Web-orri honetako alderdi batzuk, beren espezialitateagatik, lege-ohar hau ordeztu, osatu edo alda dezaketen baldintza edo arau partikularren mende egon daitezke, eta, beraz, horiek erabiltzen edo eskuratzen dituen erabiltzaileak ere onartu behar ditu.
 3. Web honetako eduki guztiak (testuak, argazkiak, gra koak, irudiak, teknologia, softwarea, linkak, ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, diseinu gra koa, iturburu- kodea, etab.), markak eta gainerako zeinu bereizgarriak Dendari Elkartea – Comercio Hostelería y Servicios Galdakao edo hirugarrenenak dira, eta Erabiltzaileak ez du horien gaineko eskubiderik eskuratzen Web hau erabiltze hutsagatik.
  Erabiltzaileak ez ditu erabili behar: a) Web honetako edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, hirugarrenen eskura jarri, publikoki komunikatu, eraldatu edo aldatu, legean aurreikusitako kasuetan edo eskubide horien jabeak edo titularrak berariaz baimendutako kasuetan izan ezik; b) Web honetan dauden softwarea, irudiak, bideoak edo datu-baseak erabilera pribaturako erreproduzitu edo kopiatu beharko ditu, bai eta erreprodukzio hori hirugarrenen eskura jarri edo horien edukiak jendaurrean jarri beharko ditu; c) Web honetako edukiak ateratzea edo berrerabiltzea.
 4. Web orri hauetatik estekak sartu nahi dituen erabiltzaileak baldintza hauek bete beharko ditu: a) esteka home page-arekin soilik lotuko da, eta ezin izango da inola ere erreproduzitu; b) ezin izango da web gunea inguratzen duen framerik edo markorik ezarri, ez eta Interneteko beste helbide batzuen bidez edo web honetatik kanpoko edukiekin batera ikusteko aukera ematen duenik ere, Erabiltzaileengan zerbitzuaren edo haren edukiaren jatorriari buruzko errore edo nahasmendurik eragin edo eragin ahal izateko, konparazio- edo imitazio-egintza desleialik eragin ahal izateko, eta Dendari Elkartea – Comercio Hostelería y Servicios Galdakao beste era bateko zerbitzuen ospe, marka eta izen ona aprobetxatzeko; c) esteka egiten duen orrialdetik ezin izango da inolako adierazpen faltsu edo zehaztugaberik egin erakundeari buruz edo haren produktu eta zerbitzuen kalitateari buruz; d) igorleak ezin izango du erakundearen marka edo bestelako zeinu bereizgarririk erabili bere web orriaren barruan, legeak baimentzen dituen edo webgunearen titularrak berariaz baimentzen dituen kasuetan izan ezik; e) estekak ezartzen duen orriak indarrean dagoen legedia bete beharko du, eta ezingo ditu eduki ez- zilegi, kaltegarri, moralaren eta ohitura onen aurkako eduki faltsuak, Dendari Elkartea – Comercio Hostelería y Servicios Galdakaok bidaltzailearen ideiak, adierazpenak edo jarduerak babesten edo babesten dituen ideia faltsua sortzen dutenak edo eragin dezaketenak, ez eta entitateak garatutako jarduerarekin lotuta desegokiak direnak ere, edukiak eta edukiak oro har kontuan hartuta.
 5. Dendari Elkartea – Comercio Hostelería y Servicios Galdakao ez da arduratzen webgune honetan programa maltzurrik edo beste edozein elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatzeaz. Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, elementu horiek detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea. Horren arabera, webgunearen titularrak ez du bere gain hartuko web honetara sartzean ekipo informatikoei eragindako kalteen erantzukizunik. Era berean, ez da Erabiltzaileei eragindako kalteen erantzule izango kalte horiek.
 6. Web honek erabiltzaileari Interneteko beste orri batzuetara sartzeko aukera ematen dioten estekak izan ditzake. Kasu horietan, DENDARI ELKARTEA SERVICIOS izango da esteken bidez hornitutako eduki eta zerbitzuen arduraduna, baldin eta ez-zilegitasuna ezagutzen badu eta modu arduratsuan desaktibatu ez baditu. Erabiltzaile batek uste badu eduki ez-zilegiak edo desegokiak dituen esteka bat dagoela, horren berri eman ahal izango dio DENDARI ELKARTEA SERVICIOS-ei, baina horrek ez du esan nahi erabiltzaileak dagokion esteka kendu behar duenik. DENDARI ELKARTEA SERVICIOS-ek ez ditu beti ezagutzen esteken edukiak eta zerbitzuak, eta, beraz, ez du erantzukizunik hartzen haien kalitaterik, deseguneratzerik, erabilezintasunik, okerrik, erabilgarritasunik ezarik edo legezkotasunik ezagatik, eta ez du erantzuten egindako adierazpenengatik edo haien bidez emandako eduki edo zerbitzuengatik, salbu eta zerbitzu horiek ematearen zuzeneko erantzukizuna duenean.
 7. Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune hau behar bezala erabiltzeko, legearekin, lege-ohar honekin eta, hala badagokio, aplikatu beharreko gainerako baldintza, erregelamendu eta jarraibideekin bat etorriz. Erabiltzaileak erantzungo du DENDARI ELKARTEA SERVICIOS-en eta hirugarrenen aurrean betebehar horiek ez betetzeagatik sor daitekeen edozein kalte-galeraren aurrean.
 8. Lege-ohar hau Espainiako legeriak arautzen du oso-osorik. Lege-ohar hau interpretatzeari edo aplikatzeari buruzko edozein gatazka ebazteko, erabiltzailea Madrilgo (Espainia) auzitegien jurisdikzioaren mende jartzen da berariaz.